CULTIUS ECOLÒGICS

Cultius Ecològics

CULTIUS ECOLÒGICS

Els cultius ecològics han guanyat valor i importància al llarg dels anys. Avui en dia, s’han convertit en una part molt important de la producció actual d’Agromallorca. Aquests tipus de cultius estan basats en sistemes estandaritzats d’optimització sostenible de recursos naturals. Aquests sistemes es caracteritzen per la no utilització de productes químics. Tampoc utilitzen OGM (Organismes Genèticament Modificats). D’aquesta manera, no tan sols s’aconsegueix un cultiu de tipus ecològic, sinó que també es protegeix la fertilitat de la terra. A més, es conserva el medi ambient. Dos aspectes fonamentals per fer la nostra pròpia existència més sostenible en el temps i en el nostre entorn.

¿Per què utilitzar un cultiu ecològic? L’objectiu de produir amb cultius ecològics no és altre que l’obtenció de productes que siguin més saludables. Això es pot traduir en productes que tinguin una major qualitat a nivel nutricional i que estiguin elaborats sense substàncies químiques. El nostre cos no necessita aquestes substàncies químiques. Afortunadament, la demanda d’aquest tipus d’aliments augmenta any rere any. Aquesta demanda fa que augmenti el seu valor i facilita la seva producció.

Està demostrat, a més, que els cultius ecològics conten amb les seves pròpies defenses contra les plagues i malalties, però, en ocasions, es poden fer servir les plantes aromàtiques com insecticides naturals.

El resultat és un producte de qualitat i saludable i un impacte no tan sols no negatiu sinó positiu sobre la terra que treballam i estimam.