AJUT PER AL FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES EMPRESES PER A L’ANY 2024